VORES REJSEVILKÅR

BOOKING
Kontakt os på tlf.: +45 23346508 eller mail: info@olka.dk

ANSVAR
OLKA Sportsrejser og arrangøren er ikke ansvarlig for skader, der opstår under eller i forbindelse med rejsen, med mindre sådanne skader er forårsaget af grov uagtsomhed fra OLKA Sportsrejsers / arrangørens side. Det påligger rejselederen af rejsen at sørge for, at al information og alle regler vedrørende rejsen når ud til samtlige deltagere inden afrejse.

REJSELEDER
Alle grupper skal være ledsaget af mindst én voksen person over 18 år. Rejselederen skal være påført som sådan på tilmeldingsformularen. Rejselederen er ansvarlig ved skader overfor tredje part forårsaget af en eller flere af gruppens deltagere.

BETALING
Tilmeldingsgebyr på 20 % af rejsens totale pris + evt. turneringsgebyrer indbetales senest 10 dage efter booking (hvis intet andet er angivet.) Det resterende beløb indbetales senest 30 dage inden afrejse. Slutfakturaen kommer ca. 6 uger inden afrejse. Rejser, der bookes senere end 4 uger før afrejse, betales hele beløbet ved booking. Særlige betalingsbestemmelser gælder for bl.a. flyrejser.

AFBESTILLING
Ved afbestilling tidligere end 60 dage før afrejse tilbagebetales tilmeldingsgebyret med fradrag for et ekspeditionsgebyr på 200,- per deltager eller max 5.000,- for gruppen. Ved afbestilling mellem 60 og 30 dage inden afrejse mistes tilmeldelsesgebyret. Sker afbestillingen senere, men tidligere end 48 timer før afrejse, tilbagebetales 50 % af rejsens totale pris. Ved afbestilling senere end 48 timer inden afrejse finder ingen tilbagebetaling sted. Ved afbestilling af hel gruppe senere end 30 dage inden afrejse finder ingen tilbagebetaling sted. (Obs! Særlige betalingsbestemmelser gælder for bl.a. flyrejser og visse cupper. Fratagelse fra ovenstående kan opnås, hvis en særlig afbestillingsbeskyttelse tegnes hos os.)

AFBESTILLINGSFORSIKRING
Grupper (min. 10 pers.):

For rejser som koster under 2.000,-                            85,-/person

For rejser som koster over 2.000,-                              125,-/person

For rejser som koster over 5.000,-                              175,-/person

Enkeltpersoner:

For rejser som koster under 2.000,-                            95,-/person

For rejser som koster over 2.000,-                              135,-/person

For rejser som koster over 5.000,-                              185,-/person

Afbestillingsbeskyttelsen tegnes i forbindelse med booking af rejsen – som en ekstra tryghed. Den gælder ved afbestilling pga. sygdom, ulykker eller dødsfald, som rammer den rejsende selv eller ægtefælle (alt. samlever), børn, forældre eller søskende. Forudsætningen for at beskyttelsen skal gælde, er en gyldig lægeerklæring, som skal være os i hænde senest 14 dage efter hjemkomsten. Hvis disse betingelser er opfyldt, bliver rejsens pris tilbagebetalt – bortset fra et ekspeditionsgebyr (200,-/person) samt gebyret for afbestillingsbeskyttelsen. Betaling af afbestillingsbeskyttelse sker i forbindelse med indbetaling af tilmeldelsesgebyr. (OBS! Særlig afbestillingsbeskyttelse gælder for rejser hvor der benyttes fly.)

FLYREJSEBETINGELSER
Da vi benytter forskellige flyrejsearrangører, gælder deres rejsebetingelser. Disse rejsebetingelser bliver sendt til jer sammen med vores bookingbekræftelse.

NAVNELISTE
Navneliste for grupper skal mailes eller sendes til os senest 6 uger inden afrejse. Hvis andet tidsperspektiv er gældende, meddeler vi dette i bookingbekræftelsen. Navnelisten skal indeholde fornavn (ikke mellemnavn) og efternavn stavet som i passet samt personnummer (minus de 4 sidste cifre). Glem ikke at meddele os, om jeres gruppe har allergikere eller andre med særlige kostønsker, så vil vi forsøge at tilgodese behovene i størst mulige omfang. For rejser, som indbefatter booking med Stena Line, anvender I navneliste via vores link http://www.olka.se/pages/menu/namnlista

TRÆNINGSKAMPE
Da det i visse perioder kan være svært at afvikle kampe på det sted, hvor I holder jeres træningslejr, kan der af og til tilkomme en bus transport til en anden nærliggende by for at spille træningskampen. Hvis dette skulle ske, står I selv for den merudgift, som bus transport medfører (eller for benzinpenge, hvis I kører i egne biler). I forbindelse med træningskampe må vi måske opkræve et gebyr for baneleje/dommerhonorar. Kontakt os for prisinfo gældende jeres destination.

TRÆNING UDENDØRS
OLKA Sportresor AB kan ikke råde over vejret, og i tilfælde af dårligt vejr kan det ske, at de faciliteter, vi har godkendt, ikke kan benyttes. Hvis træning/kamp skal flyttes til alternativt træningsanlæg, eller hvis træningsfaciliteter pga. vejret ikke kan benyttes, er dette at betragte som force majeure, og der sker ingen erstatning eller tilbagebetaling. Eventuel transfer til alternativt træningsanlæg indgår ikke altid i rejsens pris (betales på stedet). Hvis indendørshal/kunstgræsbane eller andet fordyrende træningsanlæg skal benyttes, betales denne udgift på stedet eller mod faktura til os efter hjemkomsten.

FORSIKRING, VISUM MM.
Sørg for, at jeres forsikring gælder, da OLKA Sportresor og respektive leverandører fralægger sig alt ansvar for eventuelle skader/beskadigelse, som kan opstå under rejsen. Rejselederen er selv ansvarlig for at iagttage/overholde nødvendige formaliteter for rejsens gennemførelse, som fx besiddelse af gyldigt og ubeskadiget pas, visum, forsikringspolicer m.m. Vi anbefaler at I altid medbringer det gule sygesikring og evt. blå sygesikringskort. Hvis I kommer ud for et uheld eller en ulykke på stedet, bedes I kontakte de lokale arrangører på stedet og evt. OLKA Sportsrejser for hjælp. DIF´s og DGI´s medlemsforeninger er automatisk yderligere dækket, herunder for hjemtransport. Se nærmere retningslinjer, dækninger, fakta blad/rejsekort og anden nyttig viden her: http://www.idraettensforsikringer.dk – se under fælles forsikringer – Idrætsrejse

GENERELLE BESTEMMELSER
Alle rejser gennemføres i overensstemmelse med de generelle rejsebetingelser for pakkerejser (se vores hjemmeside). Vi tager forbehold for force majeure, aflysning af rejse, som ikke har samlet tilstrækkeligt mange deltagere, samt andre årsager uden for vores kontrol, som kan besværliggøre eller forhindre rejsernes gennemførelse. Der tages også forbehold for prisforhøjelser pga. højere transportpriser og/eller ændringer i valutakurser.

STÆVNER
Alle informationer om vores stævner er samlet med stor forsigtighed og er baseret på den respektive stævne arrangørs EGEN planlægning. Arrangøren og OLKA Sportresor forbeholder sig ret til ændringer og tilpasninger af programmerne, hvis det findes nødvendigt. Vi fralægger os desuden alt ansvar for fx dommeres fortolkning af regler, baners beskaffenhed, resultatservice og den respektive stævnes generelle organisation i forbindelse med stævner i udlandet. Bemærk, at samtlige stævne arrangører stiller krav om, at alle spillere skal kunne fremvise gyldig foto-ID. Tænk på, at organisation/mad/kultur ofte kan være anderledes end i Danmark. Opstår der problemer, skal I i første omgang løse dem på stedet. Evt. klager/reklamationer skal være os i hænde senest 2 uger efter hjemkomst. Reklamationer, som modtages senere end 2 uger efter hjemkomst godkendes/behandles ikke.